Detta krävs för att gå med i en a-kassa

Precis som medlemskap i en idrottsförening eller ett fackförbund ställs det vissa krav på dig som vill gå med i en a-kassa. Vill du tillhöra en svensk a-kassa måste arbetsgivaren som du är anställd hos bedriva verksamhet enbart i Sverige.

Innan du bli accepterad som medlem i en a-kassa krävs det att du har arbetat minst 17 timmar per vecka i en månads tid. När du väl beviljas inträde måste du fortfarande arbeta minst 17 timmar per vecka, eller mer. Har du varit yrkesverksam i flera år och kanske till och med arbetat heltid, det vill säga minst 40 timmar per vecka, kan du inte ansluta dig till en a-kassa efter att du blivit arbetslös.

Du ska vara med i a-kassan under tiden du arbetar, det är dels din medlemsavgift som ligger till grund till ersättningen du får ut vid eventuell arbetslöshet. Många a-kassor kräver att du ska ha varit medlem i minst 12 månader utan uppehåll för att få ersättning vid arbetslöshet.

Så det lönar sig att vara medlem under tiden du är yrkesverksam. Har du varit medlem i mindre än ett år kan du ändå få ersättning, men ersättningsbeloppet brukar då bli lägre än det som betalas ut till medlemmar som varit anslutna i ett år eller mer.